Skólahald vegna Covid takmarkanna

English and polish below

Við viljum vekja athygli ykkar á því að miðað við hraða útbreiðslu Covid-19 og fjölgun smita í samfélaginu undanfarnar vikur er viðbúið að röskun geti orðið á starfsemi skólans og frístundavers og biðjum við ykkur um að fylgjast vel með tilkynningum frá okkur.

Stjórnendur og starfsfólk hafa skipulagt starf skóla og frístundavers í samræmi við núgildandi takmarkanir svo röskun á starfi verði sem minnst ef upp kemur smit. Til þess að styðja við þá viðleitni þurfa foreldrar/forráðamenn að huga vel að persónubundnum sóttvörnum og nota grímu þegar þeir koma inn í skólabygginguna. Börn með kvefeinkenni ættu að fara í PCR-próf ef minnsti grunur er um smit. Einnig hvetjum við til notkunar á heimahraðprófum, séu nemendur með flensueinkenni.

Þá viljum við ítreka eftirtalda reglu er varðar börn sem hafa dvalið erlendis og eru nýkomin til landsins aftur:

Barn þarf að hafa fengið neikvæða niðurstöðu úr viðurkenndu Covid-hraðprófi áður en það mætir í skólann. Ekki er þörf á hraðprófi ef liðnir eru að lágmarki fimm dagar frá því barnið kom til landsins og það er einkennalaust þegar það mætir í skólann.

Skólastarf mun fara af stað með nokkuð hefðbundnum hætti. Hins vegar verður ekki í boði hádegismatur fyrir nemendur í Barnaskólanum þessa fyrstu viku og ekki verður í boði að kaupa nesti í frímínútum á unglingastiginu. Nemendur þurfa því að mæta með tvöfalt nesti. Er þetta bæði vegna takmarkanna og manneklu í skólanum. Við biðlum til ykkar að hafa nestið tilbúið þ.e. ekki eitthvað sem þarfnast hitunar í örbylgjuofni eða samlokugrilli til að forðast hópamyndun við þau tæki.

-------------------

Due to the rapid spread of Covid-19 and the increase in the number of infections in the society we want to inform you that a disruption to the activities of school and after school programs is expected and we kindly ask you to pay close attention to our notifications.

Directors and staff members have prepared the school according to the restrictions that are in place in order to minimize the effects from possible infections. In order to support school activities, parents and guardians need to pay attention to personal infection control and wear a mask when entering the school. Children need to have a PCR-test taken if they are showing any signs of symptoms or there is even the slightest concern of infection. We also encourage the use of home speed tests, if students have flu symptoms.

We also want to pay your attention to this following rule regarding children that have been abroad and are returning home:

The child must have negative results from an acknowledged Covid-19- speed test before it returns to school. The speed test is not necessary if five days have at least passed since the child arrived back home and it has no symptoms when it returns to school.

School work will start in a fairly traditional way. However, lunch will not be available for students at Barnaskóli this first week and it will not be possible for the teenagers to buy food these days in recess. Students must therefore bring a double packed lunch. Is this both because of the limitations and lack of staff in the school. We ask you to have the lunch ready, ie. not something that needs heating in the microwave or a sandwich grill to avoid group formation.

--------------------

Drodzy rodzice / opiekunowie.

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się Covid-19 i wzrostem liczby zakażeń w społeczeństwie informujemy, że spodziewane są zakłócenia w działalności szkoły oraz świetlicy i uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nasze komunikaty.

Dyrektorzy i pracownicy przygotowali szkołę i świetlicę zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami, aby zminimalizować skutki możliwych infekcji. W celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania wirusa rodzice i opiekunowie muszą zwracać uwagę na higienę osobistą i nosić maskę od wejścia do przedszkola. Dzieci muszą mieć wykonany test PCR, jeśli wykazują jakiekolwiek objawy lub są nawet najmniejsze obawy o zarażeniu.

Zwracamy również uwagę na następującą zasadę dotyczącą dzieci, które były za granicą i wracają do domu:

Dziecko musi mieć negatywny wyniki z akceptowanego szybkiego antygenowego testu na Covid-19, zanim wróci do szkoły. Szybki test antygenowy nie jest konieczny, jeśli od powrotu dziecka do domu minęło co najmniej pięć dni i aż do powrotu do szkoły nie ma żadnych objawów.