Val á unglingastigi

Valgreinar eru hluti af skyldunámi nemenda í 8. 9. og 10. bekk. Nemendur velja sjálfir námsgreinar sem svarar 6 kennslustundum á viku.

Með því að bjóða upp á val er stefnt að því að laga námið að áhuga og þörfum nemenda.

Náms- og starfsráðgjafi og aðstoðarskólastjóri/deildarstjóri unglingastigs ganga í bekkina og kynna valgreinar næsta skólaárs fyrir nemendum á vordögum. Einnig er mælt með því að nemendur afli sér upplýsinga um valgreinarnar og ræði við umsjónarkennara, deildarstjóra, námsráðgjafa eða aðstoðarskólastjóra ef einhver vafaatriði koma upp.

Nemendur velja á rafrænan hátt í gegnum Google forms og fá slóðina senda í pósti. Þeir þurfa að koma með óskir um val fyrir næsta skólaár að vori.

Foreldrar eru hvattir til að aðstoða sitt barn við valið.

Smellið á myndina til að fá upp hvaða valgreinar eru í boði:

 

 

Heimasíður valáfanga: