Stefna skólans og hugmyndafræði

Sýn Grunnskóla Vestmannaeyja.

Skólinn er stolt sveitarfélagsins.

 • Menntun er haldgóð og traust.
 • Samskipti einkennast af heiðarleika og virðingu.
 • Nemendur öðlast jákvæða og trygga framtíðarsýn

Við viljum

 • sýna metnað og ná sem bestum árangri.
 • byggja upp traustan grunn þannig að hver og einn njóti sín.
 • stuðla að vellíðan nemenda og starfsfólks.
 • að jákvæðni, heiðarleiki og stolt verði í fyrirrúmi.
 • að samvinna sé einkennandi fyrir starf skólans.
 • að lýðræðisleg vinnubrögð séu viðhöfð í öllum þáttum skólastarfs.

   

Nauðsynlegt er að hver skóli marki sér stefnu varðandi helstu áherslur í starfi. Starfsfólk GRV vinnur samkvæmt hugmyndafræði: