Lausar stöður næsta skólaár 2021-2022

Grunnskóli Vestmannaeyja - GRV

Í Grunnskóla Vestmannaeyja eru rúmlega 500 nemendur og er skólinn starfræktur á tveimur starfsstöðvum, annars vegar í Barnaskóla v/Skólaveg og hins vegar í Hamarsskóla v/Bessahraun.

Við Grunnskóla Vestmannaeyja eru lausar eftirfarandi stöður skólaárið 2021-2022:

Íþróttakennari, 70 – 90% starfshlutfall

Sérkennari á miðstigi, 80% starfshlutfall

Umsjónarkennari á unglingastigi, 80 – 90% starfshlutfall (tvær stöður).

Smíðakennari í Barnaskóla (5.-10. bekkur), 90% starfshlutfall

Viðkomandi þarf að hafa leyfisbréf til kennslu, vera metnaðarfullur, ábyrgur, áhugasamur, lipur í samskiptum og tilbúinn í öflugt samstarf og með áhuga á teymiskennslu. Hafa velferð og þroska nemenda að leiðarljósi.

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf 16. ágúst n.k.

 

Þroskaþjálfi í Hamarsskóla, 80% starfshlutfall

Viðkomandi þarf að hafa þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi, Þekking og reynsla af starfi með fötluðum börnum er kostur.

Frumkvæði og sjálfstæði, skipulögð og fagleg vinnubrögð og góð samskiptahæfni er kostur.

Þroskaþjálfi hefur það verksvið að sinna nemendum sem eru með þroskafrávik, fötlun eða önnur sértæk vandamál. Hann sér um að skipuleggja og undirbúa þjónustu sem þessir nemendur þarfnast.

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf 16. ágúst nk.

Stuðningsfulltrúi í Hamarsskóla 50% - 60% starfshlutfall

Viðkomandi þarf að hafa áhuga og reynslu á að vinna með börnum, hreint sakavottorð er skilyrði.

Stuðningsfulltrúi tekur þátt í uppeldis- og umsjónarstarfi og öðrum þeim störfum sem fram fara innan skólans. Stuðningsfulltrúi er kennara og sérkennara til aðstoðar við að sinna nemendum sem þurfa sérstaka aðstoð. Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði nemenda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum. Starfsmaður þarf að geta hafið störf 16. ágúst nk.

Umsóknarfrestur er til 18. maí nk. Umsóknir skulu berast með rafrænum hætti í gegnum heimasíðu Vestmannaeyjabæjar: https://www.vestmannaeyjar.is/thatttaka/umsoknir/

Eða með tölvupósti á annaros@grv.is.

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og leyfisbréf auk kynningarbréfs þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni í starfið.

Launakjör eru greidd samkvæmt kjarasamningi KÍ og SÍS.

Vestmannaeyjabær hvetur karlmenn jafnt sem konur að sækja um starfið.

Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Rós Hallgrímsdóttir skólastjóri í síma 488-2202, annaros@grv.is.